Învățământ primar

Școala primară-grădiniță Mereni

Școala primară Hîrbovăț