×

Contacte

Adresa:
str. Suvorov, 6
MD-6501 Anenii Noi
Republica Moldova

Tel. anticameră: +373 (0) 26 52 21 62

 dgitsaneniinoi@gmail.com

Nume, prenume

Funcția

Telefon serviciu e/mail

Administrația

Moroşan Radion

Şef direcție generală 2-21-62

radionm750@gmail.com

Prodan Liliana

Şef adjunct direcție generală 2-00-31

educatie.adjunct@gmail.com

Foros Galina

Specialist principal 2-22-97

galinaforos65@gmail.com

Ciur Marina

Specialist principal 2-00-30

ciurmarina@gmail.com

Teaca Tatiana

Specialist principal 2-28-12 teacatatiana10@gmail.com

Direcția cultură și turism

Baciu Ion

Șef adjunct direcție generală, șef direcție în cadrul direcției generale 2-10-68

baciuion069@gmail.com

Cibotarean Veaceslav

Director interimar,

Casa raională de cultură

2-43-49

ciboslat@mail.ru

Serviciul resurse umane

Popcova Nadejda

Specialist principal 2-29-20

nadejdapopcova@gmail.com

Serviciul management economic – financiar și al patrimoniului

Brinişter Silvia

Şef serviciu 2-31-13 sbrinister@gmail.com
Nazar – Morari Olga Contabil-șef 2-23-22

oleanazar.m@mail.ru

Cibotarean Maria

Contabil principal 2-21-85 olari.maria@mail.ru
Tean Zinaida Contabil 2-23-22

teanzina@mail.ru

Secția management al curriculumului și formare profesională continuă

Cracan Mariana

Șef secție,

activitate educativă și programe extrașcolare

2-25-60

cracanmariana@gmail.com

Rusu Tatiana

Specialist principal, educație timpurie 9-30-71

rusutatiana0304@gmail.com

Melnic Tatiana

Specialist principal,

învățământ primar

2-29-19

calugari1981@gmail.com

Slobozian Valentina

Specialist principal, învățământ primar 2-29-19

valentinaslobozian2@gmail.com

Bogaciuc Galina

Specialist principal, limbi și comunicare 2-27-61

galinabogaciuc@gmail.com

Casianovici Maria

Specialist superior,

biblioteci și asigurare didactică

2-21-62 mariacasianovici@gmail.com

Bostanari Natalia

Specialist principal,

chimie, biologie, științe, ecologie

2-30-81

bostanarinatalia@gmail.com

Zmeu Svetlana

Specialist superior,arte și tehnologii 2-30-81

zmeu.svetlana72@gmail.com

Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică

Bîrsan Tatiana

Şef serviciu 2-29-87

birsantatiana24@gmail.com

Caisîm Vera

Pedagog, învățământ primar și gimnazial 2-29-87

caisimvera@gmail.com

Iordachescu Ala

Pedagog, învățământ preșcolar 2-29-87

iordachescuala@gmail.com

Ivanov Tatiana

Psihopedagog 2-29-87

tatianaivanov02@gmail.com

Popescu Nadejda

Psihopedagog 2-29-87 nadejda.popescu6@gmail.com
Nistor Lidia Logoped,  Kinetoterapeut 2-29-87

nistorlidia4@gmail.com

Popescu Tatiana

Psiholog 2-29-87 tatiana.popescu88@gmail.com
Panţa Marina Psiholog 2-29-87

panta.marina1990@gmail.com