×

Regulamente

Pentru a va putea informa cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din Direcția Generală Educație, Cultură și Turism și managerilor instituțiilor de învățământ primar, secundar general, auxiliar și extrașcolar, aprobat prin decizia Consiliului de administratie nr.  06/07 din 23 decembrie 2021în redacție nouă, accesati linkul: Regulament spor performanta.