Strategia operațională de dezvoltare învîțămîntului la nivel local