×

ATENŢIE! CONCURS!

18 februarie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Publice Gimnaziul Cobusca Veche. Condițiile de participare la concurs: Deține cetățenia Republicii Moldova Studii superioare universitare Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani […]

ATENŢIE! CONCURS!

16 februarie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Casei raionale de cultură Anenii Noi. Condițiile de participare la concurs: 1) are studii superioare; 2) cunoaște limba română; 3) are o vechime în muncă de cel puțin […]

ATENŢIE! CONCURS!

8 februarie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Specialist în domeniile învățământ artistic, activitate artistică de amatori, creație populară. Scopul funcţiei: Promovarea politicii de stat în domeniul culturii, conservare și valorificare a creației pupulare și […]

ATENŢIE! CONCURS!

8 februarie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Specialist superior  în domeniul turismului. Scopul funcţiei: Promovarea politicii de stat în domeniul turismului, valorificarea patrimoniului cultural național teritorial. Sarcinile de bază și condițiile de participare la […]

ATENŢIE! CONCURS!

8 februarie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Specialist principal în domeniile biblioteci, muzee, patrimoniu. Scopul funcţiei: Promovarea politicii de ocrotire, conservare și valorificare a patrimoniului cultural național, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice din […]

Anunț organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director

7 februarie 2022

În temeiul pct. 6 din Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct în instituțiile de învățământ general , aprobat prin ordinul ministrului educației nr.163 din 23 martie 2015 , se inițiază concurs pentru ocuparea funcției de director al […]

Anunț ocuparea funcției de director al casei raionale Anenii Noi

7 februarie 2022

În temeiul pct. 6 din Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al casei raionale de cultură Anenii Noi, aprobat prin ordinul șefului DGECT nr. 167 din 12 noiembrie 2021,  se inițiază concurs pentru ocuparea funcției de director al Casei raionale […]

Anunț prelungirea concursului!!!

7 decembrie 2021

În conformitate cu prevederile pct. 62, subpct. 1, 2 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015, cu modificările și […]

ATENŢIE! CONCURS!

22 noiembrie 2021

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Bibliotecii publice raionale. Scopul funcţiei: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege Sarcinile de bază: Asigură capacitatea organizaţională […]

Anunț! Concurs!

18 noiembrie 2021

ATENŢIE!  CONCURS! Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Casei raionale de cultură Anenii Noi. Condițiile de participare la concurs: 1) are studii superioare; 2) cunoaște limba română; 3) are o vechime în muncă de […]