×

ATENŢIE! CONCURS!

16 iunie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Specialist superior  în domeniul turismului Scopul funcţiei: Promovarea politicii de stat în domeniul turismului, valorificarea patrimoniului cultural național teritorial. Sarcinile de bază: Aplicarea strategiei de stat în […]

ATENŢIE! CONCURS!

16 iunie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Specialist principal în domeniile biblioteci, muzee, patrimoniu Scopul funcţiei: Promovarea politicii de ocrotire, conservare și valorificare a patrimoniului cultural național, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice din […]

ATENŢIE! CONCURS!

16 iunie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Specialist  în domeniile învățământ artistic, activitate artistică de amatori, creație populară. Scopul funcţiei: Promovarea politicii de stat în domeniul culturii, conservare și valorificare a creației populare și […]

ATENŢIE! CONCURS!

16 iunie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de Specialist superior, Administrație Scopul funcţiei: Implementarea politicii de stat al Republicii Moldova în domeniul învăţământului general Sarcinile de bază: Asigurarea respectării cadrului normativ şi a conformităţii cadrului de politici […]

ATENŢIE! CONCURS!

16 iunie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de Specialist principal, serviciul management economic financiar și al patrimoniului Scopul funcţiei: Implementarea politicilor în domeniul finanțelor Sarcinile de bază: Coordonarea activității de elaborare a programelor/ subprogramelor bugetare și de […]

ATENŢIE! CONCURS!

15 iunie 2022

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori ai Instituţiilor Publice Gimnaziile Cobusca Veche și Maximovca. Condițiile de participare la concurs: Deține cetățenia Republicii Moldova Studii superioare universitare Are o vechime în activitate didactică de cel puțin […]

Concurs!!!

26 mai 2022

În temeiul pct. 7, 9 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și de director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 163 din 23 martie 2015 cu modificările și completările ulterioare se […]

ANUNȚ! CONCURS!

5 aprilie 2022

Direcția Generală Educație, Cultură și Turism Anenii Noi informează: În rezultatul examinării dosarelor la proba scrisă în concursul pentru funcțiile publice de execuție de: Specialist principal în domeniile biblioteci, muzee, patrimoniu este admis dl Ion LAPICUS Specialist superior în domeniul turismului este admis dl Mircea […]

Rezultatele concursului!

29 martie 2022

Direcția Generală Educație, Cultură și Turism Anenii Noi a organizat și desfășurat, în două etape succesive, concursul la funcția vacantă de director al casei  raionale de cultură Anenii Noi, în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Casei raionale […]

Anunţ!!!

10 martie 2022

În conformitate cu art. 46, lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se prelungește termenul de depunere a dosarelor la funcțiile […]