×

ATENŢIE! CONCURS!

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori ai Instituţiilor Publice: Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or. Anenii Noi și Gimnaziul Grigore Vieru, s. Chetrosu.

Condițiile de participare la concurs:

  • Deține cetățenia Republicii Moldova
  • Studii superioare universitare
  • Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani
  • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
  • Cunoaște limba română
  • Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției
  • Nu are antecedente penale
  • Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1) lit. 1), m) și n) din Codul Muncii
  • Pentru mai multe detalii accesați:Anunt Concurs Iulie 2022