×

Concurs!!!

În temeiul pct. 7, 9 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și de director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 163 din 23 martie 2015 cu modificările și completările ulterioare Direcția Generălă Educație, Cultură și Turism inițiază concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori ai: