Inițiere concursuri!!!!

Direcția educație anunță despre inițierea concursurilor pentru funcțiile vacante de directori și directori adjuncți pentru instruire pentru detaliere accesați Initiere_concurs

ATENŢIE! CONCURS!

Direcţia Educaţie Anenii Noi anunţă concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori ai: Instituţiei Publice Şcoala Primară Hîrbovăţ; Instituţiei Publice Gimnaziul Cobusca Nouă; Instituţiei de Învăţământ Liceul Teoretic Ion Creangă Hîrbovăţ; Instituţiei de Învăţământ Liceul Teoretic Emil Nicula Mereni. Condițiile de participare la concurs: Deține cetățenia Republicii Moldova Are studii superioare universitare Are o vechime […]

ATENŢIE! CONCURS!

Direcţia Educaţie Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Publice Gimnaziul Şerpeni, r-nul Anenii Noi. Condițiile de participare la concurs: Deține cetățenia Republicii Moldova Are studii superioare universitare Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit […]

Atenție Concurs!!!!

Direcția Educație anunță Conscurs la funcția de director IPGimnaziu  Șerpeni Concurs_Serpeni

Declarație de răspundere managerială 2018

Direcția educație prezintă  Declaratia de raspundere manageriala 2018

Atenție! Concurs!

IP Gimnaziul Ciobanovca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director adjunct instruire și  director adjunct educație. Condițiile de participare la concurs: Deține cetățenia Republicii Moldova Are studii superioare universitare Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 […]

Atenție! Concues!

Direcţia Educaţie Anenii Noi anunţă concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori ai: Instituţiei Publice Gimnaziul – Grădiniţă Teliţa Instituţiei de Învăţământ Liceul Teoretic Emil Nicula Condițiile de participare la concurs: Deține cetățenia Republicii Moldova Are studii superioare universitare Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani La data expirării termenului de […]

Inițiere Concurs!!!

Direcția educație anință initiere concurs Telita, Mereni

ATENŢIE!  CONCURS!

Direcția Educație Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituţiei Publice Liceul Teoretic Alexandr Puşkin or. Anenii Noi. Condițiile de participare la concurs: Deține cetățenia Republicii Moldova Are studii superioare universitare Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu […]

Prelungirea termenului la funcția de director

DE Anenii Noi anunță prelungirea termenului Chirca Serpeni la funcția de director

Graficul Olimpiadei raionale 2019

Direcția Educație prezintă Graficuldesfăşurării olimpiadelor raionale la disciplinele şcolare, ediţia 2019 Localul: Gimnaziul Ion Creangă, Ţînţăreni (înregistrarea echipelor până la 9-30).   Disciplina Data Ora Responsabil Matematica, VII-XII)(teste unice ANCE) Limba franceză-engleză, IX-XII Limba română( alolingvi) clasele IX-XII)(teste unice ANCE) 02.02.2019 10.00     Ghedrovici Svetlana Surchicin Elena Simonov Tatiana Biologia, IX-XII(teste de la ANCE) […]

Ordin componența Consiliului Consultativ

Direcția educație prezintă membrii CC noua componenta